Algemene Voorwaarden


1. Inschrijven
Inschrijven voor cursussen, photowalks en workshops kan slechts schriftelijk geschieden via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen. Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld. Na inschrijving ontvang u per email een ontvangstbevestiging, hiermee is uw inschrijving definitief. Deelnemers aan een workshop dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s) of verzorger(s).

2. Betaling
De cursus- of workshopprijs dient minimaal 1 week voor aanvang van de workshop of cursus te zijn voldaan of ter plaatse. In overleg kan van deze betalingsvoorwaarde worden afgeweken. Bij niet tijdig betalen vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cursist.

3. Annulering door deelnemer
Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend per e-mail. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de workshop, cursus of activiteit wordt het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Uw plaats kan in overleg ook door een vervanger worden ingenomen, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Bij het niet aanwezig zijn zonder annuleren wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering door ziekte of bijzondere omstandigheden wordt in overleg uw inschrijving verzet naar een volgende workshop of mag de cursist een vervanger voorstellen. Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar een vergelijkbare activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is.

U kunt zich per e-mail afmelden bij: ph.velghe@me.com
U kunt telefonisch contact opnemen via: +32 0475466493

4. Annulering/verplaatsing door Philippe Velghe Fotografie

Philippe Velghe Fotografie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren. Mocht een workshop worden uitgesteld of niet doorgaan, ontvangt u uiterlijk drie dagen voor aanvang bericht. Philippe Velghe Fotografie is gerechtigd tot uiterlijk één week voor aanvang de datum van de workshop te wijzigen. De deelnemer heeft bij annulering/verplaatsing de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

Philippe Velghe Fotografie behoudt zich het recht voor om de workshop/cursus aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is. Fotoworkshops en praktijklessen die op een buiten lokatie plaatsvinden worden bij slechte weersomstandigheden verzet naar een latere datum, deze wordt zoveel als mogelijk in overleg met de cursist(en) bepaald. Mocht een nieuwe datum voor een buitenles niet uitkomen, dan kan deze les bij een latere groep worden ingehaald.

5. Gebruik lesmateriaal

Het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (deel) van een workshop is niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid

Philippe Velghe Fotografie is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel door welke oorzaak dan ook gelden door inschrijving, verval van inschrijving of tijdens deelname aan een workshop.

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en voldoende fit te zijn deel te nemen. Philippe Velghe Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende kosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende een workshop of tijdens het transport daarheen.

Door inschrijving voor een workshop, cursus, privéles of activiteit van Philippe Velghe Fotografie, verklaart de deelnemer de bovenstaande voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan, Philippe Velghe Fotografie te vrijwaren voor aansprakelijkheid.